บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบโควตา ปวช. ปวส.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ปวช. ปวส.