ติดต่อเรา

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี)
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1031, 1032, 1021 โทรสาร 0-3834-2493

เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th