ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 PORTFOLIO

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 PORTFOLIO

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
    >>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    >>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    >>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>คณะสัตวแทพยศาสตร์
>>สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร