ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ ปวส.รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ ปวส.รอบที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
    >>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    >>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    >>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร