รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

กำหนดการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สามารถคลิกดูรายละเอียดตามวิทยาเขตที่สมัคร
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น
และนำมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันรายงานตัว (17-18 มิถุนายน 2562)
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาใหม่อ่านรายละเอียดกำหนดการรับรายงานตัวของแต่ละวิทยาเขตให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับรับรายงานตัวให้ครบถ้วนตามประกาศ