บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง เปิดรับสมัครงาน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง เปิดรับสมัครงาน

ฝ่ายช่างกลวิธาน 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผัก 1 ตำแหน่ง จบพืชศาสตร์
ผู้ช่วยแผนกเนื้อ 1 ตำแหน่ง จบสัตวศาสตร์
Q C 1 ตำแหน่ง จบ Food science
เจ้าหน้าการตลาด 1 ตำแหน่ง จบการจัดการ
เงินเดือนทุกตำแหน่ง 18,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 033 085 400