ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ >>คลิก<<