รับสมัคร รอบโควตา ปวช. ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ โควตา ปวช./ปวส. 

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา ปวช./ปวส.

เวลารับสมัคร 16 ก.ย. 62 – 1 พ.ย. 62 เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  8 พ.ย. 62

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 17 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ย. 62

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 20 – 27 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธ.ค. 62

  

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวช.

  วิทยาเขตบางพระ

วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวส.

  วิทยาเขตบางพระ

วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 วิทยาเขตอุเทนถวาย