รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ โควตา ปวช./ปวส. บัณฑิต EEC

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา ปวช./ปวส. บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 16 ก.ย. 62 – 1 พ.ย. 62 ปิดรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  8 พ.ย. 62

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 17 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ย. 62

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธ.ค. 62

หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 26 ตุลาคม 2562

จะต้องมาชำระเงินที่วิทยาเขตที่ตนเองสมัครเท่านั้น

ไม่สามารถชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา วุฒิปวช.

สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา วุฒิปวส.

สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >> คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา วุฒิปวช.

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะที่ตนเองสมัครได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา วุฒิปวส.

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะที่ตนเองสมัครได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >> คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะที่ตนเองสมัครได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองโดยการคลิกที่ชื่อคณะที่ตนเองสมัครได้เลยค่ะ

วิทยาเขตบางพระ

          >> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >> คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี

          >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

===========================================================================

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวช.

  วิทยาเขตบางพระ

วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ ปวส.

  วิทยาเขตบางพระ

วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 วิทยาเขตอุเทนถวาย