รับสมัคร ปวส. รอบ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ ปวส. รอบ 1

รายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบ 1 >>คลิก<<
เวลารับสมัคร (1-15 ธ.ค.2561) หมดเขตรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ ปวส.รอบที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปวส. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 
รายละเอียด >>คลิก<<

ยืนยันสิทธ์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่าง 7 – 18 มกราคม 2562 >>คลิก<<
 
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th หรือ https://site.google.com/site/entryrmutto/ ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2562 >>คลิก<<
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอวิส ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th หรือ https://site.google.com/site/entryrmutto/
 
===========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบ 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<
กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร