รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 1

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 1

เวลารับสมัคร 2 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  15 ม.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ม.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 22 – 31 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 ก.พ. 63