รับสมัคร ปวส. รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบที่ 2

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบที่ 2

รายละเอียด วัน/เดือน/ปี เว็บไซต์
รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 ปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 10 เม.ย. 2562 ดูรายชื่อเลื่อนลงด้านล่าง
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 22 เม.ย. 2562
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 2562 ดูรายชื่อเลื่อนลงด้านล่าง

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร

        

==========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ปวส. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

==========================================================================
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 
ปวส. รอบที่ 2
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>>คลิก<<<

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

***หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  ยืนยันสิทธิ์ >>คลิก<<

=============================================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 
ปวส. รอบที่ 2
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ >>>คลิก<<<

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์