รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รอบ ปวช./ปวส. รอบที่ 2 บัณฑิต EEC

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 11 ม.ค. – 23 มี.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 มี.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 10 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 63