รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 3

รายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 3 >>คลิก<<
เวลารับสมัคร  ยังไม่เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก –
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) –
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก –
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา –
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา –