รับสมัคร ปวส. รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 3

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (17-29 เม.ย. 2562) >>>ปิดรับสมัคร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (12 พ.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (17 พ.ค. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (17-24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (30 พ.ค. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร

        
==============================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
รอบ ปวส.รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ (โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

======================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ ปวส.รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ (โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

ยืนยันสิทธิ์  คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

============================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ ปวส.รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ (โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์