รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 24 มี.ค. – 27 เม.ย. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 8 พ.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 11 พ.ค 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 17-22 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พ.ค. 63