รับสมัคร ปวช./ปวส. รอบ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 28 เม.ย. – 20 พ.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 29 พ.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 1 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7-12 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิ.ย. 63