รับสมัคร ปวส. รอบ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 4

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (9-19 พ.ค. 2562) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ( 3 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 มิ.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (7-14 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (17 มิ.ย. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)