รับสมัคร ปวส. รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 5

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562) >> สมัครเรียนคลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ (17-18 มิ.ย. 2562)
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (17-18 มิ.ย. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

คุณสมบัติผู้สมัคร