ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา

(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ >>>คลิก<<<

ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ >>>คลิกที่นี่<<<

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

==============================================================