รายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                   ***กำหนดการจะประกาศให้ทราบในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

      Bangpra                    https://drive.google.com/open?id=10PdNHybep5tlpjJ6VLoJ3GqcQeIQacf7
     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ                     วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>
===========================================================================
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น
และนำมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันรายงานตัว (17-18 มิถุนายน 2562)
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาใหม่อ่านรายละเอียดกำหนดการรับรายงานตัวของแต่ละวิทยาเขตให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับรับรายงานตัวให้ครบถ้วนตามประกาศ