ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ ปวส.รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ ปวส.รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ (โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

ยืนยันสิทธิ์  คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

============================================================================================