ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทการรับสมัครรับตรง ป.โท ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ  คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

 

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี