ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ  คลิกที่นี่
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

 

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์