ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปวส. รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปวส. รอบที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ  คลิกที่นี่
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

 

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์