การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

” เรื่อง อุดมศึกษาไทย หลังการเปลี่ยนไปของกระทรวง “

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

                 

 

>> เอกสารประกอบการประชุม <<