มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมแนะแนวการเรียนการสอนกับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมแนะแนวการเรียนการสอนกับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
” Education Expo 2019 “

        ตัวแทนคณะ สถาบันการจัดการการบิน คณะบริหารธุรกิจ และคณะเกษตรศาสตร์
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
ฉุดแนวคิดให้เด็กๆใฝ่เรียน สร้างเป้าหมายตามแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562