สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน 9 รูป โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มาร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก