รับสมัครปวช.ปวส.รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ ปวช./ปวส. รอบ 5 บัณฑิต EEC


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ ปวช./ปวส. รอบ 5 บัณฑิต EEC

เวลารับสมัคร 21 พ.ค. – 14 มิ.ย. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ***

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ***

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ***

หมายเหต *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม