พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561

–  การแต่งกายของบัณฑิต >>ดาวน์โหลด
–  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>ดาวน์โหลด
–  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต >>ดาวน์โหลด
–  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม >>ดาวน์โหลด