พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 >>  รายละเอียดประกาศ

–  ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561   >> คลิกที่นี่
–  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ปีการศึกษา 2561   >> คลิกที่นี่
–  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   >> คลิกที่นี่
–  การแต่งกายของบัณฑิต >>  ดาวน์โหลด
–  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร  >>  ดาวน์โหลด
–  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>  ดาวน์โหลด
–  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต >>  ดาวน์โหลด
–  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม >>  ดาวน์โหลด