พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561

–  การแต่งกายของบัณฑิต >>  ดาวน์โหลด
–  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>  ดาวน์โหลด
–  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต >>  ดาวน์โหลด
–  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม >>  ดาวน์โหลด