ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่1 ปวช./ปวส.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่1 ปวช. / ปวส.

รายละเอียดประกาศ  >> คลิกที่นี่ <<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทการรับสมัคร รอบที่ 1 ปวช.

  วิทยาเขตบางพระ

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทการรับสมัคร รอบที่ 1 ปวส.

วิทยาเขตบางพระ

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์