ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิม.6)

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์รายงานตัว    >> คลิกที่นี่ <<

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในวันที่ 5 – 15 ก.พ. 2563

วิทยาเขตบางพระ

      –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

      –  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      –  คณะสัตวแพทยศาสตร์

      –  สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี

      –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

      –  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

      –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      –  คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย

      –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์