ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปวช. / ปวส.
ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ    >> คลิกที่นี่ <<

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปวช.

วิทยาเขตบางพระ

      –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

      –  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      –  สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี

      –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

      –  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

      –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      –  คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย

      –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปวส.

วิทยาเขตบางพระ

      –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

      –  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี

      –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

      –  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

      –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย

      –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์