รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

รายละเอียดการรับสมัคร  >> คลิกที่นี่ <<

 

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 4 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 7 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 9 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ  21 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 22 – 24 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  24 มิถุนายน 2563