ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ  >> คลิกที่นี่ <<

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   วิทยาเขตบางพระ

          –  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          –  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          –  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          –  คณะสัตวแพทยศาสตร์

          –  สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          –  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          –  คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          –  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          –  คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          –  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์