กำหนดการตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
กำหนดการตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการตัดชุดครุยตาม วัน เวลา  ดังนี้

วิทยาเขตบางพระ  รอบที่ 1

>>  วันที่  25 – 26  ก.พ.  2563   เวลา  09.00 – 15.00  น.

วิทยาเขตบางพระ  รอบที่ 2

>>  วันที่  1 – 2  พ.ค.  2563   เวลา  09.00 – 15.00  น.

วิทยาเขตบางพระ  รอบที่ 3

>>  วันที่  29 – 30  พ.ค.  2563   เวลา  09.00 – 15.00  น.

 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

>>  วันที่  16  มี.ค.  2563   เวลา  09.00 – 17.00  น.

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  รอบที่ 2

>>  วันที่  25 – 28  พ.ค.  2563   เวลา  09.00 – 15.00  น.

 

วิทยาเขตอุเทนถวาย

>>  วันที่  6 – 7  มี.ค.  2563   เวลา  09.00 – 15.30  น.

>>  รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวายให้ไปที่ร้านอมเรศ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

 

วิทยาเขตจันทบุรี  รอบที่ 1

>>  วันที่  7  มี.ค.  2563   เวลา  09.00 – 16.00  น.

>>  วันที่  8  มี.ค.  2563   เวลา  09.00 – 17.00  น.

วิทยาเขตจันทบุรี  รอบที่ 2

>>  วันที่  30 – 31  พ.ค.  2563   เวลา  09.00 – 17.00  น

               บัณฑิตชาย                                                                                                          บัณฑิตหญิง
      ประมาณการ 2,600 บ.                                                                                         ประมาณการ 1,600 บ.