รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6)

 

รอบ  1  Portfolio
รับสมัคร
5 ม.ค. - 5 ก.พ. 2564

 

 

 

รอบ  2  โควตา
รับสมัคร
1 มี.ค. - 26 เม.ย. 2564

 

 

 

รอบ  3
รับตรงร่วมกัน  Admission
รับสมัคร
7 - 15 พ.ค. 2564

 

 

 

รอบ  4
Direct Admission
รับสมัคร
3 - 10 มิ.ย. 2564