ประชุมระบบรับสมัคร Vision Net

          ในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2563  นำโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรในแต่ละคณะและวิทยาเขต ประชุมระบบการรับสมัคร (vision net ) ปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ในส่วนของระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ Zoom   เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก