กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

 

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

>>  คลิกที่นี่  <<