รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

                                    – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 พฤศจิกายน 2562

                                    – สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.

                     ณ.ห้องประชุม SC 905 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทย์ฯ

                                    – ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 4 พฤศจิกายน 2562

 สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

 

===========================================================================

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

(สาขาวิชาพืชศาสตร์)
รายละเอียด >>คลิก<< 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
รายละเอียด >>คลิก<< 

ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว

>>คลิก<<

===========================================================================

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


(สาขาวิชาพืชศาสตร์)
รายละเอียด >>คลิก<< 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
รายละเอียด >>คลิก<< 

===========================================================================

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาพืชศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการสมัคร >>คลิก<< สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

===========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการสมัคร >>คลิก<< สมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<

===========================================================================