ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/2 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5/2  ปวช. และ ปวส.   ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ   >>  คลิกที่นี่  <<

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช.

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส.

    วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ