ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/4 ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5/4  ปวช. และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ   >>  คลิกที่นี่  <<

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.

    วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวส.

    วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

    วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ