ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ท่านที่สมัครและกรอกข้อมูลของตนเรียบร้อยแล้ว  ตรวจสอบข้อมูลการสมัครหรือข้อมูลต่างๆ ได้ที่เมนู
“ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร” ด้านซ้ายมือ 
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ตามด้านล่างนี้
 

 

***ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษา***

คณะฯ / สถาบันในส่วนกลาง (บางพระ) ส่งเอกสารมาที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วิทยาเขตจันทบุรี ส่งเอกสารมาที่
ส่วนรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 131 ม. 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฎกูฏ จ.จันทบุรี 22210

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ส่งเอกสารมาที่
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เลขที่ 122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วิทยาเขตอุเทนถวาย ส่งเอกสารมาที่
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เลขที่ 225 ถ.พญาไทย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330