ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/4 ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5/4  ปวช. และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ   >>  คลิกที่นี่  <<

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช.

    วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส.

    วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

    วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ