ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/4 รับตรงอิสระ (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5/4  รับตรงอิสระ (วุฒิ ม.6)  ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ   >>  คลิกที่นี่  <<

    วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม