ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS 64

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS 64 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก