ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร  

เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์    5 – 9  พฤศจิกายน  2563   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์    9  พฤศจิกายน  2563

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   10  พฤศจิกายน  2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก    11  พฤศจิกายน  2563     >>  คลิกที่นี่  <<

ที่เว็บไซต์  http://academic.rmutto.ac.th/

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    11  –  12  พฤศจิกายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    13  พฤศจิกายน  2563    >>  คลิกที่นี่  <<

รายงานตัวและปฐมนิเทศ    14  พฤศจิกายน  2563

ลงทะเบียนเรียน    15 – 20  พฤศจิกายน  2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563    21  พฤศจิกายน  2563