รับสมัคร รอบ PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 PORTFOLIO

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  https://drive.google.com/open?id=1SnU4xnYEOFqqozJV2O17Z1IwrvW8oE7Y
เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ >>คลิก<<
เว็บไซต์ TCAS >>คลิก<<

รายละเอียดการรับสมัคร
สาขาวิชาฯ คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด (คลิก)
เวลารับสมัคร (1-15 ธ.ค.2561) หมดเขตรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (28 ม.ค. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (30-31 ม.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 PORTFOLIO

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายในวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศคลิกที่รูป

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ >>>คลิก<<<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกดูรายละเอียดตามคณะที่รับสมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
=========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 
รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด >>คลิก<<
 
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต์ www.mytcas.com
2. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2562 ทาง เว็บไซต์ www.mytcas.com
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 หากไม่ดำเนินการเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในรอบที่ 1 Portfolio แล้ว หากต้องการสละสิทธิ์ สามารถดำเนินการได้ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6. ผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้ายืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http:academic.rmutto.ac.th หรือ https://sites.google.com/site/entryrmutto/ ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562
===========================================================================

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 PORTFOLIO
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<
กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ >>คลิก<<

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                          
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
    >>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  (แก้ไขเพิ่มเติม 20/12/61)
    >>คณะเทคโนโลยีสังคม  (แก้ไขเพิ่มเติม 20/12/61)
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร