รับสมัคร รอบ PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ PORTFOLIO

รายละเอียดการรับสมัค

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ PORTFOLIO

เวลารับสมัคร 2 -16 ธ.ค. 62 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 15 ม.ค.  63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 ม.ค. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 28.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. 30-31 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 1-2 ก.พ. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 5-15 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.พ. 63