รับสมัคร รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ โควตา

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา

เวลารับสมัคร 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 มี.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 10 เม.ย. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 20ม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. 22-23 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 26 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 63