รับสมัคร รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 2 โควตา

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 โควตา

เวลารับสมัคร 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63   ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 มี.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 10 เม.ย. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 20ม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. 22-23 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 26 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   บัดนี้จนถึง วันที่  25 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 63

 

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 63 (ม.6) รอบ 2 โควตา

ผู้สมัครสามารถคลิกที่คณะที่ต้องการสมัครเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

   วิทยาเขตบางพระ

          >>   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

          >>   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          >>   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          >>   คณะสัตวแพทยศาสตร์

          >>   สถาบันเทคโนโลยีการบิน

     วิทยาเขตจันทบุรี

          >>   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

          >>   คณะเทคโนโลยีสังคม

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

          >>   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          >>   คณะศิลปศาสตร์

     วิทยาเขตอุเทนถวาย

          >>   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์