รับสมัคร รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

*** สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ***

รายละเอียการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

รายละเอียด วัน/เดือน/ปี เว็บไซต์
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 ปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 10 เม.ย. 2562 ดูรายชื่อเลื่อนลงด้านล่าง
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 เม.ย. 2562
ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. 24 – 25 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บ
มหาวิทยาลัยฯ
26 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 2562

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ >>คลิก<<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 โควตา

(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ >>>คลิก<<<
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 (ยืนยันสิทธิ์ 2 วันเท่านั้น)

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

============================================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 โควตา
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ >>>คลิก<<<

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

=======================================================================

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่คณะฯ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์