รับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1

เวลารับสมัคร 17-27 พ.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 8 พ.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 11 พ.ค. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 16 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พ.ค. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. ยืนยันสิทธิ์ในวันสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 17 พ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 17-22 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พ.ค. 63