รับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

การสมัคร TCAS รอบที่ 3 และขั้นตอนการสมัคร สามารถศึกษาได้ที่นี่ >> คลิก
สมัครเรียน >> คลิก <<

รายละอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (17-29 เม.ย. 2562) สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. >> คลิก <<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) พร้อมยืนยันสิทธิ์ (12 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ (17 พ.ค. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (17-24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (30 พ.ค. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

 

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คลิกที่คณะฯ (โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร)
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์