รับสมัคร รอบ 4 Admission 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 4  รับกลางร่วมกัน Admission 2

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2

เวลารับสมัคร 7-20 พ.ค. 63 ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 29 พ.ค. 63

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 1 มิ.ย. 63

ส่งรายชื่อ ทปอ. 6 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มิ.ย. 63

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. ยืนยันสิทธิ์ในวันสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 7 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7-12 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิ.ย. 63