รับสมัคร รอบ Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 Admission

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (9-19 พ.ค. 2562) สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. >>ปิดรับสมัคร<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 2562) ประกาศรายชื่อด้านล่าง
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) พร้อมยืนยันสิทธิ์ ( 4 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ (7 มิ.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (7-14 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (17 มิ.ย. 2562)

รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

=========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์