รับสมัคร รอบรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562) สมัครเรียนคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (16 มิ.ย. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (17-18 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านไซต์ (17-18 มิ.ย. 2562)
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (17-18 มิ.ย. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

คุณสมบัติที่รับสมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์