รับสมัคร รอบรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (16 มิ.ย. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (17-18 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)