ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัคร/สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี  ประเภทรับตรง

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2557

 

Subscribe to มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งค่า RSS