ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาพืชศาสตร์  รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์    29  ตุลาคม  –  5  พฤศจิกายน  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   8  พฤศจิกายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   9  พฤศจิกายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   10  พฤศจิกายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   10 – 12  พฤศจิกายน  2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   15  พฤศจิกายน  2564

ลงทะเบียนเรียน   15 – 19  พฤศจิกายน  2564

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564   15  พฤศจิกายน  2564