ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาสุขภาพโลก

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์    8  –  10  พฤศจิกายน  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   11  พฤศจิกายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   12  พฤศจิกายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   12  พฤศจิกายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   12 – 15  พฤศจิกายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   15  พฤศจิกายน  2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   15  พฤศจิกายน  2564

ลงทะเบียนเรียน   15 – 19  พฤศจิกายน  2564

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564   15  พฤศจิกายน  2564