รับสมัคร รอบ โควตา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบ โควตา  ปวช./ปวส.  

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   1 ก.ย. – 28 ต.ค. 2565   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   8  พ.ย. 2565   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   12  พ.ย. 2565   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   18  พ.ย. 2565   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   18 – 25  พ.ย. 2565   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   18 – 25  พ.ย. 2565   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   2  ธ.ค. 2565