รับสมัคร รอบ โควตา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  รอบ โควตา  ปวช./ปวส.  

>>  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ปวช./ปวส.  <<
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  รอบ โควตา

รับสมัครระหว่างวันที่  1 ต.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  1 ธ.ค. 2564

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  4 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  8 ธ.ค. 2564

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  8 – 24 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  30 ธ.ค. 2564

วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   รอประกาศจากมหาวิทยาลัย